fbpx

Polityka prywatności

Operator e-sklepu ANDĚLSKÁ KŘÍDLA s.r.o. na stronie internetowej www.chronologie-lidstva.cz IČO 08093938 z siedzibą w Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov przetwarza dane osobowe dostarczone przez Kupującego w celu spełnienia i dodatkowego potwierdzenia Regulaminu, w celu przetworzenia zamówienia elektronicznego, dostawy, niezbędna komunikacja między umawiającymi się stronami przez okres wymagany przepisami szczególnymi.

Podstawowe przepisy
1. Administrator danych osobowych zgodnie z ust. 5 lit. a) o) ustawy nr 18/2018 o ochronie danych osobowych, ze zmianami (zwanej dalej „ustawą”), jest wydawnictwo ANGEL WINGS s.r.o. ID 08093938 z siedzibą pod adresem Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov (zwany dalej „Administratorem”);

2. Dane kontaktowe administratora to: e-mail: info@chronologie-lidtsva.cz, tel .: +420777621321; adres siedziby: Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov (zwany dalej „Administratorem”);

3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub prawną.

Źródła przetwarzanych danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Kupującego za zgodą Kupującego i uzyskane przez Administratora na podstawie wykonania Umowy zakupu i przetwarzania zamówienia elektronicznego w sklepie internetowym www.chronologie-lidstva.cz

2. Administrator przetwarza tylko dane identyfikacyjne i kontaktowe Kupującego niezbędne do wykonania Umowy zakupu;

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczenia, rozliczenia płatności i niezbędnej komunikacji między Umawiającymi się Stronami przez okres wymagany przepisami szczególnymi. Dane osobowe nie będą publikowane i nie będą przekazywane do innych krajów.

Cel przetwarzania danych osobowych
Menedżer przetwarza dane osobowe kupującego z następujących powodów:

1. W celu rejestracji na stronie www.chronologie-lidstva.cz zgodnie z § 13 ust. a) ustawy nr 18/2018 o ochronie danych osobowych;

2. W celu przetworzenia zamówienia elektronicznego Kupującego (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

3. W celu wypełnienia praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Kupującym a Administratorem;

4. Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do wykonania umowy zakupu. Umowa nie może zostać zawarta bez podania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Kupującym a Administratorem oraz przez okres 3 lat od rozwiązania stosunku umownego;

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane.

Odbiorcy i przetwarzający dane osobowe
Stroną trzecią, która otrzymuje dane osobowe Kupującego, są podwykonawcy Administratora. Usługi tych podwykonawców są bezwarunkowo związane z pomyślną realizacją umowy zakupu i elektronicznym zamówieniem między administratorem a nabywcą.

Podwykonawcy administratora to:

Webnode AG (system e-sklepu);
Sprzedaż wysyłkowa (usługa dostawy):
Česká pošta, s.p. (usługa dostawy);
Google Analytics (analityka internetowa);
PPL Republika Czeska (usługa dostawy);
Prawa kupującego
Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie, kupujący ma prawo:

1. Dostęp do twoich danych osobowych;

2. W celu poprawienia danych osobowych;

3. Aby usunąć dane osobowe;

4. Sprzeciw wobec przetwarzania;

5. Przenośność danych;

6. Odwołaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na następujący adres e-mail: info@chronologie-lidstva.cz; lub pisemnie do siedziby Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov (zwanej dalej „Administratorem”);

7. Złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że ​​naruszono jego prawo do ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych Kupującego;

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia dostępu do komputera za pomocą hasła, korzystania z programu antywirusowego i regularnej konserwacji komputera.

Przepisy końcowe
1. Wysyłając zamówienie elektroniczne na stronie internetowej www.chronologie-lidstva.cz, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości;

2. Kupujący zgadza się z tymi zasadami, zaznaczając pole w zamówieniu;

3. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie. Jest on zobowiązany do opublikowania nowej wersji Regulaminu na swojej stronie internetowej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.4.2019

Kup książkę już dziś!

Ta wyjątkowa książka będzie wyjątkowa w Twojej bibliotece lub możesz ją kupić jako idealny prezent dla bliskiej Ci osoby.